מסלולי טיולים

אנחנו מאמינים שטיול עם הכלב שלך הוא לא רק חוויה מהנה, אלא גם מאוד חשובה לבריאותו ולשמחתו. מתוך מגוון של מאות ואולי אלפי מסלולי טיולים בארץ, נשתדל להביא לכם את המיוחדים יותר אשר בהם ניתן לטייל עם כלבים.

רשות הטבע והגנים (רשות שמורות הטבע בלשון עממית) מגדרת חלק מן השמורות והגנים הלאומיים ובאמצעות הכסף שהיא גובה בכניסה, הם מתחזקים ושומרים על האתרים וערכי הטבע במקום.

החברה להגנת הטבע לעומתם, אינה מאשרת או אוסרת על כניסה עם כלב לאזורים מסוים, שכן הם ממליצים על מסלולי טיולים ומסמנים אותם (מאד מומלץ לרכוש את מפות סימון השבילים) ואם המסלול אינו עובר בתוך שמורות טבע או גן לאמי והוא כולו בשטח ציבורי, הטיול בו עם כלב מותר (החוק אומר כי הכלב צריך להיות קשור ברצועה ועם מחסום פה – זמם).

מדי פעם מסומנים מסלולי טיול חדשים ומוכרזים גנים חדשים. מטבע הדברים, לא נוכל לעקוב אחרי המסלולים כולם – כל הזמן. כאן זה המקום שלנו לבקש מכם עזרה. אם נתקלתם בבעיה כלשהי במסלול מסוים או בקושי מיוחד לטייל עם הכלב, אנא הודיעו לנו על כך בדוא”ל, כדי שנוכל לעדכן את האתר ולמנוע תסכול ואכזבה מאחרים.

זאת גם ההזדמנות לבקש שתשלחו אלינו פרטים של מסלולי טיולים שעשיתם ואשר אינם מופיעים אצלנו, ואשר טיילתם בהם יחד עם כלבכם.

חשוב להקפיד על מספר דברים לפני היציאה לטיול: למשל, יש לוודא שהכלב מחוסן ונמצא במצב בריאותי טוב. בנוסף, חשוב לוודא שבבעלותך ציוד מתאים לכלב, כגון רצועה, כוס לשתייה, כיסוי גשם במקרה של מזג אוויר לא מושלם, ומזון וכלי אוכל נלווים.

הגדרת החוק:

“גן לאומי” – שטח המשמש או המיועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית וכיוצא באלה, בין שנשאר בטבעו ובין שהותקן לשמש מטרות אלה ואשר שר הפנים הכריז עליו, שהוא גן לאומי.

“שמורת טבע” – שטח שבו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם עניין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים הכריז עליו, שהוא שמורת טבע.

“אתר לאומי” – מבנה או קבוצת מבנים או חלק מהם לרבות סביבתם הקרובה שהם בעלי חשיבות לאומית היסטורית בהתפתחות הישוב בארץ, ואשר שר הפנים הכריז עליהם, שהם אתר לאומי.

* * *
אלה הן המלצות בלבד, ואין בהן כדי להטיל על אתר האינטרנט “ארצה” אחריות לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן שעלולים להגרם למטיילים ו/או לכלבם ו/או לרכושם במהלך הטיול ו/או בקשר אליו, והן אינן פוטרות את המטיילים מהחובה למלא אחר הוראות כל דין בקשר לטיול במסלולים המומלצים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לפני הטיול ובמהלכו.