צימרים בכרמל ובעמקים

צימרים בדליית אל כרמל
אדמון ויארא – אירוח דרוזי אותנטי 052-4030058 | 04-8395444
צימרים בעין הוד
אשר צימר 054-4709050
טורקיז 054-5660902
צימר כזה 054-4709050
צימרים בעוספיה
מרום הכרמל -אירוח דרוזי 050-4666661